Kosztorys prac budowlanych

Kosztorys budowlany na potrzeby kredytu hipotecznego to dokument określający szacunkowe koszty poszczególnych etapów inwestycji budowlanej. Na jego podstawie bank w porozumieniu z kredytobiorcą ustala liczbę i wartość poszczególnych transz kredytu hipotecznego. Zwykle załącznikiem to kosztorysu jest także harmonogram prac.

Kto może sporządzić kosztorys na potrzeby kredytu hipotecznego ?

W większości przypadków kosztorys prac budowlanych może wykonać sam kredytobiorca. Trzeba jednak pamiętać, że aby dokument był wiarygodny i zgodny z realiami, sporządzający musi posiadać przynajmniej podstawową wiedzę z zakresu technologii budowlanych oraz rozeznanie w cenach materiałów i usług budowlanych.

Niektóre z banków wymagają jednak by kosztorys został podpisany przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane lub zawodowo zajmującą się kosztorysowaniem.

Co powinien zawierać kosztorys ?

Kosztorys budowlany na potrzeby kredytu hipotecznego powinien zawierać wycenę podstawowych etapów robót budowlanych. Przykładowo: wykonanie robót ziemnych, fundamentów, konstrukcji ścian stropów itp. oraz wykonanie robót wykończeniowych: tynki, wylewki, malowanie … Integralną częścią kosztorysu jest harmonogram realizacji prac, w którym określone są terminy i kolejność wykonywania poszczególnych etapów robót.

Każdy z banków stosuje własne nieco odmienne wzory na podstawie, których powinien być sporządzony kosztorys. W dziale WZORY KOSZTORYSÓW zestawiono przykłady z największych polskich banków.

Podstawowe zasady wypełniania kosztorysu ?

  • kosztorys należy wypełnić szczegółowo uwzględniając wszystkie planowane wydatki na realizację inwestycji
  • warto rozważyć zwiększenie kosztów zawartych w kosztorysie aby zabezpieczyć się przed wzrostem materiałów i usług budowlanych
  • w przypadku gdy część robót zamierzamy sfinansować ze środków własnych należy ten fakt zaznaczyć w kosztorysie
  • w większości przypadków kosztorys nie może zawierać wyposażenia ruchomego , np. sprzętu agd/rtv lub mebli, gdyż nie mogą one być objęte kredytem hipotecznym
  • podstawowym kryterium przy sporządzaniu kosztorysu powinno być takie dobranie wysokości i terminu wypłaty rat by doprowadzić do ukończenia stanu surowego zamkniętego i by bank mógł tym samym ustanowić zabezpieczenie naszego kredytu

 

 

 

 

 

One Response
  1. Lucjan Kwiatkowski 43 lata ago

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *